sitemapmapa stránok Piatok, 03. 04. 2020
Spoznajte Veľký Šariš!

Úradná tabuľa mesta Veľký Šariš

 

TÁTO STRÁNKA NIE JE AKTUÁLNA

 

OFICIÁLNA STRÁNKA JE OD 26.11.2012

DOSTUPNÁ NA WWW.VELKYSARIS.SK

 

 

November 2012

 

xx Pozvánka na XII. mimoriadne zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 27. novembra 2012 viac tu

 

xx Mesto Veľký Šariš vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto asistenta terénneho sociálneho pracovníka viac tu

 

xx Mesto Veľký Šariš vyhlasuje výberové konanie na pozíciu - vedúci príspevkovej organizácie mesta a štatutárny zástupca: Technické služby mesta viac tu


 

Október 2012

 

xx Mesto Veľký Šariš vyhlasuje výberové konanie na pozíciu - vedúci ekonomického oddelenia viac tu

 

xx Mesto Veľký Šariš - podnikateĺská činnosť vyhlasuje výberové konanie na dodávateľa ťažobných prác  (približovanie dreva, potrebná technika lesný LKT traktor s navijakom) v lesoch Mesta Veľký Šariš. Cenové ponuky je potrebné predložiť do  10.00 hod. dňa 02.11.2012 a to písomne v obálke označenej "neotvárať ťažba dreva" Bližšie informácie na tel. č. 051/7762 300. 


 

 

xx Pozvánka na XI. mimoriadne zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 30. októbra 2012 viac tu

 

 

xx Rozpočet upravený po zasadnutí MsZ dňa 13.9.2012 viac tu

 

 

xx Pozvánka na XII. riadne zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 25. októbra 2012 viac tu


 

xx Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť ponúka prácu pri spracovaní kalamity v lesných porastoch. Bližšie informácie na tel. č. 051 / 77 62 300

 

xx Európsky deň viac tu

 

xx DEMETER 2012 tradičné ukončenie ovčiarskej sezóny dňa 27. októbra 2012 od 10.00 hod. pre širokú verejnosť viac tu

     Odkaz na živý presnos https://new.livestream.com/filmasro/demeter2012

 

xx Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť ponúka na predaj guľatinovú hmotu, vlákninovú hmotu a palivové drevo z tvrdých listnatých drevín. Bližšie informácie na tel. č. 051 / 77 62 300

 

xx Seniorfest viac tu

 

xx Šarkaniáda viac tu

 

xx  FARE Action Weeks 2012

Na základe celoeurópskej výzvy v rámci projektu Akčných týždňov FARE 2012 v dňoch 19.- 20.10. 2012 OZ Stará škola Kanaš v spolupráci s Mestom Veľký Šariš a Kultúrnym informačným centrom uskutočnia aktivity, ktoré podporujú odbúravanie diskriminácie a rasizmu. Tejto akcie sa zúčastní mládež z Veľkého Šariša a partnerských miest Grybówa (Poľsko) a Nyírteleku (Maďarsko).

Odkaz na bližšie informácie o projetke viac tu

FARE Action Weeks vo Veľkom Šariši v roku 2011 (odkazy) : Farenet , Fotky, OZ Stará škola Kanas, Futbal.rasizmus.sk, Nyirtelek(fotky, správa) , Szon.hu, Gandhi.hu

Fare network        Football People

 

 

September 2012

 

 


xx Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia z dôvodu prejednania zámeny katastrálneho územia Mesta Veľký Šariš a Obce Gregorovce na deň 20. september 2012 o 17.00 hod v budove Starej školy na ul. Cintorínskej č. 1 vo Veľkom Šariši - Kanaši viac tu


xx Pozvánka na X. mimoriadne zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 17. septembra 2012 viac tu


xx Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2012

 

    Mesto Veľký Šariš - Monitorovacia správa: grafická viac tu, textová viac tu

    Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť viac tu

    KIC viac tu

    Základná škola viac tu

    Základná umelecká škola viac tu

 

xx Pozvánka na XI. riadne zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 13. septembra 2012 viac tu

 

xx Stavebné povolenia viac tu

 

xx Oznámenie o začatí zlúčeného konania viac tu

 

August 2012

 

xx Šarišské hradné hry viac tu

 

xx Schválene rozpočtové úpravy z X. riadneho zasadnutia MsZ dňa 26.08.2012 viac tu

 

xx Mesto Veľký Šariš - podnikateĺská činnosť vyhlasuje výberové konanie na dodávateľa ťažobných prác na 2. polrok r. 2012 v lesoch Mesta Veľký Šariš. Cenové ponuky je potrebné predložiť do  15.00 hod. dňa 10.8.2012 a to písomne alebo elektronicky na adrese: primator@velkysaris.sk. Bližšie informácie na tel. č. 0918 693 695 (Ing. Žilka).  

 

xx Živé dejiny, medzinárodné tvorivé dielne viac tu

 

xx Informácia o voľnom pracovnom mieste - Základná škola viac tu

 

xx VZN č. 9 / 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Šariš v znení VZN č. 9/2011 viac tu

 

xx VZN č. 8/2012 požiarny poriadok Mesta Veľký Šariš viac tu

 

xx Šarišský Hollywood viac tu

 

Júl 2012

 

xx VZN č. 7/2012, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN č. 8/2007 viac tu

 

xx  Verejná vyhláška - stavebné konanie viac tu

 

xx  Verejná vyhláška - stavebné povolenie viac tu

 

xx Informácia o voľnom pracovnom mieste - Vedúca jedálne pri MŠ viac tu

 

xx Pozvánka na IX. mimoriadne zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 17. júla 2012 viac tu

 

xx Pozvánka na výstavu Camino de Santiago viac tu

 

xx Informácia o voľnom pracovnom mieste - Základná škola viac tu

 

 

Jún 2012

 

xx Letné tábory viac tu

 

xx Návrh rozpočtových úprav na X. riadne zasadnutie MsZ viac tu

 

xx Pozvánka na X. riadne zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 22. júna 2012 viac tu

 

xx Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie 2012-2016 viac tu

 

xx  Verejná vyhláška - stavebné povolenie viac tu

 

xx Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania (zverejnené dňa 21. júna 2012) viac tu

 

xx  Verejná vyhláška - stavebné povolenie viac tu

 

xx  Verejná vyhláška - stavebné povolenie viac tu

 

xx Záverečný účet za rok 2011 viac tu   (zverejnené dňa 13. júna 2012)

    Programový rozpočet viac tu

    Správa viac tu

    Prílohy súbor 1       súbor 2 

     

xx Predaj nehnuteľnosti - obchodná verejná súťaž na predaj bývalého "malinovského domu" na ul. M.R. Štefánika 3. podmienky účasti a predaja tu 

 

xx Oznámenie - Dňa 19. 6. 2012 (utorok) v čase od 10.00 hod. - 15.00 hod. bude MsÚ z technických príčin z a t v o r e n ý

 

xx Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania (zverejnené dňa 08. júna 2012) viac tu

 

xx Návrh VZN č. 9 / 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Šariš v znení VZN č. 9/2011 viac tu

 

xx Návrh VZN č. 8/2012 požiarny poriadok Mesta Veľký Šariš viac tu

 

xx Návrh VZN č. 7/2012, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 1/2005 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN č. 8/2007 viac tu

 

xx Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania (zverejnené dňa 05. júna 2012)viac tu

 

xx Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania (zverejnené dňa 05. júna 2012)viac tu

 

xx Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania (zverejnené dňa 04. júna 2012)viac tu

 

 

Máj 2012

 

xx Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania (zverejnené dňa 29. mája 2012) viac tu

 

xx Verejná vyhláška - stavebné povolenie (zverejnené dňa 22. mája 2012) viac tu

 

xx Špotové podujatie - Pivovarsko-hradná sedemtisícovka 27. mája 2012  viac tu

    Výsledky 2012 viac tu

 

xx VZN č. 6 / 2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v meste Veľký Šariš viac tu (uverejnené dňa 14.05.2012)

 

xx VZN č. 5 / 2012 PREVÁDZKOVÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK ŠARIŠSKÉHO HRADU viac tu (zverejnené dňa 11.05.2012)

Žiadosť o povolenie zorganizovať podujatie v areáli: Šarišský hrad viac tu

 

xx Sadzobník poplatkov vyberaných mestom viac tu

 

xx Úprava rozpočtu mesta po zasadnutí MsZ dňa 03.05.2012 a 07.05.2012 viac tu (obsahuje aj plnenie rozpočtu za 1.Q a návrh neschválených úprav)

 

xx Oznámenie verejnou vyhláškou viac tu (zverejnené 10.05.2012)

 

xx Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 7. mája 2012 viac tu

 

 

xx Program akcií na Máj viac tu

xx Streetball viac tu

xx 20rokov PRES(S) Šariš viac tu

 

Apríl 2012

xx Oznámenie verejnou vyhláškou viac tu

 

xx Plnenie rozpočtu za 1.Q.2012 a 1. Návrh na úpravu rozpočtu 2012 :

     Mesto Veľký Šariš

     Základná škola

     Základná umelecká škola

     Materská škola

     KIC

     Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť

 

xx Pozvánka na riadne zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 3. mája 2012 viac tu

 

xx Ponuka mesta - predaj 7-tonových kontajnerov (reťazové upínanie) v celkovom počte 6ks, z toho 3 uzatvorené, 3 otvorené, použiteĺné na kontajnerový automobil Liaz. Bližšie informácie tel. na 051/77 62 300 - Mesto Veľký Šariš - podnikateĺská činnosť.

 

xx Ponuka mesta - predaj budovy: bývalý "Malinovského dom" na ul. M.R. Štefánika č. 3. Bližšie informácie tel. na 051/77 62 300

 

xx Výzva na predloženie cenovej ponukyodber vlákninovej drevnej hmoty tu

 


 

xx Návrh VZN č. 6 / 2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v meste Veľký Šariš tu  (uverejnené dňa 18.04.2012)

 

xx Návrh VZN č. 5 / 2012 PREVÁDZKOVÝ A NÁVŠTEVNÝ PORIADOK ŠARIŠSKÉHO HRADU tu  (zverejnené dňa 11.04.2012)

 

Marec 2012

 

xx   VZN č. 4 / 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 1/2003 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobu platenia úhrady za opatrovateľskú službu v znení jeho dodatkov. (uverejnené dňa 30.03.2012) účinné od 01.05.2012  tu

 

xx   VZN č. 3 / 2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/1999 o určení názvov ulíc v Meste Veľký Šariš a miestnej časti Kanaš. (uverejnené dňa 30.03.2012) účinné od 14.04.2012  tu

 

xx    VZN č. 2 / 2012, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 4/2011 o organizácii miestneho referenda v meste Veľký  (uverejnené dňa 30.03.2012) účinné od 14.04.2012  tu

 

xx   VZN č. 1 / 2012 o kronike mesta (uverejnené dňa 30.03.2012) účinné od 14.04.2012  tu

 

xx Schválený finančný a programový rozpočet mesta na rok 2012 tu

 

     Schválený rozpočet na rok 2012 (Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť) tu

     Schválený rozpočet na rok 2012  - Základná umelecká škola

     Schválený rozpočet na rok 2012  - Základná škola

     Schválený rozpočet na rok 2012   - KIC

     Schválený rozpočet na rok 2012  - Materská škola

 

xx Verejná vyhláška - oznámenie tu (zverejnené dňa 16. marca 2012)

 

xx Oznámenie o výsledku miestneho referenda o odvolaní primátora mesta tu

(dopl. - počet oprávnených hlasujúcich : 4019 , počet žúčastnených hlasujúcich: 1425,  za odvolanie primátora: 811,  proti odvolaniu primátora: 596, počet neplatných hlas.lístkov 18)

 

xx Výsledky volieb do NRSR 2012 v meste Veľký Šariš tu

 

Február 2012

 

xx POZOR ZMENA KONANIA ZASADNUTIA MsZ NA DEŇ 15. marca.2012

    Pozvánka na riadne zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 15.marca 2012 tu

 

xx Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR tu

 

xx Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 6.marca 2012 tu

 

xx Návrh VZN č. 4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobu platenia úhrady za opatrovateľskú službu v znení jeho dodatkov. tu  Dôvodová správa tu

 

xx Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda so znením otázky tu

 

xx Návrh rozpočtu na rok 2012 (zverejnené 22.02.2012) tu

     Návrh rozpočtu na rok 2012 (Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť) tu

     Grafy a kumulované dáta tu

     Návrh rozpočtu na rok 2012 - Základná umelecká škola

     Návrh rozpočtu na rok 2012 - Základná škola

     Návrh rozpočtu na rok 2012  - KIC

     Návrh rozpočtu na rok 2012 - Materská škola

 

 

xx Výstava A.Vojčíková tu

 

xx Komunitné plánovanie sociálnych služieb tu

 

xx Tlačová správa - Kardiologos tu

xx Program akcií na Február tu

xx Srdcový šelest tu

xx Game - day tu

xx Baby karneval tu

 

xx Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda tu

 

xx Návrh VZN č. 3/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č.21/1999 o určení názvov ulíc v Meste Veľký Šariš a miestnej časti Kanaš. (uverejnené dňa 9.2.2012) tu 

 

xx Informácia o voľnom pracovnom mieste - Základná škola tu

 

Január 2012


xx Návrh VZN č. 2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Šariš č. 4/2011 o organizácii miestneho referenda v Meste Veľký Šariš (uverejnené dňa 27.1.2012) tu 

 

xx Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR tu

 

xx Pozvánka na zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 26.januára 2012. tu

 

xx Informácia o domácich zabíjačkách, ambulantnom predaji, predaji malých množstiev, prvotných produktov živočísneho pôvodu, o chove zvierat, vakcináciách a odchyte zvierat. tu tu tu tu 

 

xx Verejná vyhláška. tu

 

xx Informácia o počte volebných okrskov, určení volebných miestností a určení zapisovateľov okrskových volebných komisií tu

 

 

               /POZOR ZMENA ZVOZU NA JEDNOTLIVÝCH ULICIACH OD 1.1.2012/

xx Harmonogram zvozu komunálneho odpadu a druhotných surovín na rok 2012 tu

                              

xx Návrh VZN č. 1/2012 o kronike mesta tu

 

 

December 2011

 

xx VZN č. 10 / 2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o správe a prevádzkovaní pohrebísk v Meste Veľký Šariš. (uverejnené dňa 16.12.2011) účinné od 1.1.2012  tu

 

xx VZN č. 9 / 2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Veľký Šariš. (uverejnené dňa 16.12.2011) účinné od 1.1.2012  tu 

 

xx VZN č. 8 / 2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Veľký Šariš. (uverejnené dňa 16.12.2011) účinné od 1.1.2012  tu 

 

xx Pozvánka na zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 15.decembra 2011. tu

 

xx Výberové konanie na pozíciu - vedúci oddelenia bytového hospodárstva tu


xx Pracovná ponuka - kronikár mesta. Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné doručiť do 20.12.2011.

 

November 2011

 

xx Úprava rozpočtu - návrh na VII. riadne zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši tu

 

xx Návrh cenníka cintorínskych služieb tu

 

xx Návrh VZN č. 9/2011 tu

 

xx Návrh VZN č. 8/2011  tu

 

xx Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012 tu   (uverejnené dňa 30.11.2011)

 

xx Výberové konanie na pozíciu - vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia tu

 

xx Úprava rozpočtu - návrh na VI. riadne zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši tu

                                - materská škola tu

                                - základná škola tu tu tu tu tu

                                - základná umelecká škola tu tu

 

xx Pozvánka na zasadnutie MsZ vo Veľkom Šariši dňa 14.novembra 2011. tu

 

xx Správa z vládneho auditu - Správa finančnej kontroly tu

 

Október 2011

 

xx Verejná vyhláška.(uverejnené dňa 14.10.2011)  tu

 

xx Pozvanie na medzinárodné futbalové stretnutie 13.-14.ročných chlapcov v malom futbale v rámci akcie ,,FARE Action Week 2011" Viac tu

 

xx Kalendár vývozu komunálneho odpadu v roku 2011 v meste Veľký Šariš tu

 

 

 

 

September 2011

 

xx Návrh VZN č. 7/2011 o používaní symbolov Mesta Veľký Šariš na pripomienkovanie tu (zverejnené 21. septembra 2011)

 

xx Pozvánka viac...

xx Pozvánka viac...

xx Oznámenie. Verejná vyhláška garaže ezotour viac...

xx Návrh rozpočtu pre FC tif viac...

 


 

 


xx V časti KIC/Riaditeľstvo je program akcií na august

xx Dražobná vyhláška tu a tu

 

 

xx V časti KIC/Mestské múzeum a galéria je oznam o nových otváracích hodinách

xx Stoličný snem na Šarišskom hrade 10. júla - pozvánka tu a tu

xx Vo Veľkom Šariši sa od nedele 3. júla do stredy 6. júla hrajú zápasy medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja Fragaria Cup 2011, účinkuje aj družstvo žiakov FC Pivovar Šariš Veľký Šariš v kategórii U15, viac na http://www.4sport.sk/sk/fragaria.php

 

xx Veľkošarišský odpust 2011 - tlačová správa tu a plagát tu

 

 

xx Upozornenie - k 1. júlu dôjde k zmene cestovného poriadku na linkách č. 14 a 45, informácie na stránke Dopravného podniku mesta Prešov v časti Užitočné linky na tejto strane, zmeny potrvajú do 3. septembra t. r.

xx Program potravinovej pomoci pre sociálne odkázaných občanov mesta Veľký Šariš - informácie tu

xx Návrh VZN č. 6/2011 na pripomienkovanie tu a príloha tu

xx Záverečný účet mesta Veľký Šariš za rok 2010 tu a tu K tomu Správa audítorky k ročnej účtovnej uzávierke tu a tu a Konsolidovaná súvaha tu a Textová časť tu

xx Verejná vyhláška tu

 

xx Pozvánka na vyhlásenie výsledkov I. ročníka regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže Šariš - tu žijem tu a výsledky tu

 

xx Verejná vyhláška tu a tu a tu a tu

xx Verejná vyhláška tu

 

 

xx Ponuka práce - pilotný projekt na Šarišskom hrade - výzva tu

xx Návrh VZN č. 5/2011 na pripomienkovanie tu

xx Návrh VZN č. 4/2011 na pripomienkovanie tu

xx Návrh VZN č. 3/2011 na pripomienkovanie tu

xx Dobrovoľníci vo Veľkom Šariši - výzva Veľkošarišské srdce na dlani - tu a tu a tu

 

xx Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2011 tu

Prílohy:

zmluva č. 0190 tu a tu a tu a tu

zmluva č. 0355 tu a tu a tu a tu

zmluva č. 0382 tu a tu a tu a tu  a dodatok tu a tu

fakturácia školy tu

zmluva o dielo č. 2025/2010 tu

príloha tu

xx Oznámenie - verejná vyhláška tu

xx Oznámenie Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a. s., Košice oznamuje, že od 15. apríla môžu záujemcovia o výstavbu kanalizačných prípojok k rodinným domom, resp. k novostavbám rodinných domov v Kanaši pristúpiť k ich realizácii. Podrobnejšie informácie o podmienkach napojenia na kanalizačnú sieť získajú v Centre služieb zákazníkom VVS, pobočka Prešov, ul. Levočská č. 3.

xx Verejná vyhláška tu

xx Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností - oznámenie tu 

xx Verejná vyhláška tu a tu a tu a tu

xx Vyhlásenie výberového konania na pozíciu sociálny pracovník tu

xx Vyhlásenie výberového konania na pozíciu asistent sociálneho pracovníka tu

 

xx Pozvánka na prezentáciu knihy Ing. Štefana Staviarskeho vo štvrtok 17. marca o 16. h OPRAVA v knižnici v budove starej školy vo Veľkom Šariši, prvá strana obálky knihy tu

xx Vyhlásenie I. ročníka regionálnej literárnej a výtvarnej súťaže Šariš - tu žijem tu

xx Oznam Východoslovenskej distribučnej, a. s., Košice tu

xx Informácia o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2011 tu

xx Pozvánka na prerokovanie návrhov pozemkových úprav vo Veľkom Šariši tu

 

xx Návrh programového rozpočtu mesta Veľký Šariš na rok 2011 - na pripomienkovanie tu

xx Návrh finančného rozpočtu mesta Veľký Šariš na rok 2011 - na pripomienkovanie tu a príloha tu

xx Návrhy VZN na verejné pripomienkovanie tu a tu

 

xx Verejná vyhláška tu

xx Zomrel čestný občan mesta Veľký Šariš prof. Ondrej R. Halaga. Posledná rozlúčka s ním bude vo štvrtok 17. februára o 11. h v krematóriu v Košiciach.

 

xx  Veľkošarišania sa budúci víkend pokúsia o rekord v dobročinnosti obyvateľov jedného mesta. Do podujatia Šarišské srdce na dlani sa môžete zapojiť darovaním krvi, ktorú bude v nedeľu 13. februára od 8. do 12. h odoberať mobilná jednotka Národnej transfúznej služby, zakúpením medovníkového srdiečka, t. j. formou podpory Farskej charity alebo odpracovaním aspoň 10 minút na Valentínskej brigáde na Šarišskom hrade v sobotu 12. februára od 9. do 17. h. Plagát tu. Pre potenciálnych darcov krvi bližšie info: http://www.ntssr.sk/o-darovani-krvi/preco-darovat-krv.

 

xx Kalendár vývozu komunálneho odpadu v roku 2011 v meste Veľký Šariš tu

xx Verejná vyhláška - oznámenie tu

xx Výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu Mestského úradu vo Veľkom Šariši a zároveň štatutárneho zástupcu príspevkovej organizácie Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť - tu

 

2010

 

xx Informácia o akcii Silvester na hrade Šariš tu

 

xx Pozor! Redakcia Veľkošarišanu organizuje už tradične na prelome rokov anketu Hľadáme najväčšiu udalosť roku 2010 vo Veľkom Šariši. Prosíme zasielať svoje nominácie, návrhy na takú udalosť do konca decembra na adresu redakcie mestských novín. „Najudalosť“ roku môže byť aj negatívna. Na základe návrhov vznikne hlasovací lístok, ktorý uverejníme aj na tejto stránke v časti Veľkošarišan a aj vo Veľkošarišane č. 1/2011. O tom, ktorá udalosť bude tou naj, potom rozhodne hlasovanie počas januára a výsledky uverejnia mestské noviny v č. 2/2011. Ďakujeme už teraz za spoluprácu. Spomedzi hlasujúcich redakcia piatich odmení celoročným predplatným Veľkošarišanu. Pozor!!! V časti Veľkošarišan 2011 bol dodaný hlasovací lístok do ankety.

 

xx Pozvánka na II. ročník Memoriálu Júliusa Perecára v sobotu 18. decembra 2010 tu

xx Informácia o výstave Magický svet cirkusu v mestskom múzeu a galérii a o otváracích hodinách v závere roku 2010 knižnice, galérie a CVČ v časti KIC

xx Pozvánka na Mikulášsku slávnosť vo Veľkom Šariši v nedeľu 5. decembra tu

xx Výsledky archeologického výskumu Kaplnky sv. Kunhuty:

http://www.archeol.sav.sk/docs_vyskumy2010/2010_velky_saris_kaplnka_sv_kunhuty.pdf

xx Výsledky komunálnych volieb 2010 v meste Veľký Šariš - oficiálna zápisnica tu a tu a tu a tu a tu a podrobné výsledky v elektronickej podobe (aj za okrsky) tu

xx Územný plán mesta Veľký Šariš - návrh záväznej časti (čistopis) tu

 

xx Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľ Kultúrno-informačného centra vo Veľkom Šariši tu

xx Vyhlásenie výberov&eacut

Obsah webu

© 2020 Veľký Šariš