sitemapmapa stránok Nedeľa, 15. 12. 2019

Bytové oddelenie

Stanislav Höger – vedúci oddelenia

Helena Mátheová - referentka

 

Tel.: 051 / 7762 215, fax: 051/ 77 62 300,

e-mail: bytove@velkysaris.sk

 

Náplň práce:

-       výroba, distribúcia a predaj tepla na ÚK a TÚV

-       správa bytov v osobnom vlastníctve

-       správa nájomných bytov

-       správa nebytových priestorov v zdravotnom stredisku

-       výroba a predaj zámkovej dlažby

-       správa kotolne v starej škole

-       správa kotolne v zdravotnom stredisku

-       správa kotolne MsÚ

 

Čo môžete vybaviť:

-       komunikácia so zástupcami vlastníkov bytov

-       pomoc pri  sprostredkovaní opráv a služieb spojených s užívaním bytu

-       nákup zámkovej dlažby

-       prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš