sitemapmapa stránok Utorok, 07. 04. 2020

Mestský úrad

Mestský úrad vo Veľkom Šariši


Námestie sv. Jakuba č. 1
082 21 Veľký Šariš

tel:

051/ 77 62 300

fax:

051/ 77 62 450

e-mail:


primator@velkysaris.sk

 

 

 

 

xx Programový rozpočet mesta Veľký Šariš tu a tu a tu

xx Plnenie rozpočtu mesta Veľký Šariš za prvý polrok 2010 tu

xx Konsolidovaná súvaha mesta Veľký Šariš za rok 2009 tu a tu a tu a tu a tu

xx Výročná správa mesta Veľký Šariš za rok 2009 tu

xx Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy vo Veľkom Šariši tu

xx Výberové konanie na miesto riaditeľa Materskej školy vo Veľkom Šariši tu

xx Návrh rozpočtu mesta Veľký Šariš na roky 2009, 2010 a 2011 tu

xx Záverečný účet mesta Veľký Šariš za rok 2009 tu a tu a tu a tu a tu a tu

xx Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby I/68 Šarišské Michaľany - Prešov, rekonštrukcia cesty tu

xx Verejná vyhláška - o začatí zlúčeného územného a stavebného konania pre stavbu Hospodárska budova na parc. č. 2030/2 KN - C katastrálne územie Veľký Šariš tu

Obsah webu

© 2020 Veľký Šariš