sitemapmapa stránok Štvrtok, 12. 12. 2019

Mlinská džurka

 

Mlinská džurka

Historickou pamiatkou mesta Veľký Šariš je aj parný rušeň, ktorý Šarišania familiárne nazývajú

"Mlinská džurka"

 

Rok výroby: 1882

Výrobca: firma Krauss-Maffei Mníchov

Typové označenie: XXXIIb

Výrobné číslo: 1082

Rozmery: dĺžka 655 cm, šírka 240 cm, výška 300cm

Miesto situovania: areál železničnej stanice Veľký Šariš, okres Prešov

 

Predmetný parný rušeň sa nachádza na pamätníku v areáli železničnej stanice Veľký Šariš, má konštrukciu prevažne z ocele, technicky na úrovni doby svojho zrodu. Ide o jednoduchý parný stroj, ktorého jednotlivé časti sú pospájané najmä nitmi.

Pohon rušňa vykonával dvojitý parný stroj , kde sa mokrá para dostávala vnútornými rozvodmi pomocou plochých posúvačov. Produkciu pary zabezpečoval parný kotol spaľovaním tuhého paliva. Zásobník vody je umiestnený vo zvláštnom ráme rušňa. Spojenie s ťahanými alebo tlačenými vozňami umožňovala spojovacia reťaz a poistné spriahlo.

V súčasnosti zachovaná podoba rušňa, bez pôvodného kužeľového komína, armatúry kotla, troch dobových lampášov a tyčí parného stroja je teda neúplná, čo sa prejavuje aj na celkovej odhadovanej hmotnosti tohto hnacieho vozidla, ktorá činí zhruba 16 ton.

Historická hodnota rusňa je nevyčisliteľná. S ohľadom na súčasnú neschopnosť prevádzky rušňa vlastným pohonom, môžeme uvažovať iba o jeho cene rovnajúcej sa hodnote šrotu. Ide však o najstarší zachovaný parný rušeň na Slovensku. Umiestnenie rušňa na pomník prišlo vo chvíli, keď nebol celkom kompletný. Pôvodný kužeľový komín rušňa, ktorý je nahradený nevzhľadnou súčasťou priemyselnej odstredivky. 35-ročné vystavenie stroja pôsobeniu poveternostným vplyvom sa podpísalo pod jeho nedobrý technický stav. Preto je žiadúce zvážiť vhodnosť ďalšieho ponechania rušňa na jeho súčasnom mieste. Nevyhnutným predpokladom by v takomto prípade bola náročná detailná konzervácia s úplným rozložením vozidla, vykonaná kvalifikovaným reštaurátorom.

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš