sitemapmapa stránok Pondelok, 21. 10. 2019

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Ing. Juraj Bessenyei – vedúci oddelenia

Janka Kušnírová - referentka

 

Tel.: 051/ 77 62 691,  fax: 051/ 77 62 480

e-mail: vystavba@velkysaris.sk

Vydáva a rieši:

  • územné rozhodnutie;, stavebné povolenie (rodinné domy, chaty, garáže, priemyselné stavby); kolaudačné rozhodnutie;, rozhodnutie o odstránení stavby; rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia;
  • rozhodnutie, resp. vyjadrenie k možnému výrubu stromov a drevín;
  • rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (rozkopávky);
  • stanoviská k realizácii drobných stavieb (prístrešky pre autá, altánky, oplotenia, garáže a chatky do 25m2, prípojky na inžinierske siete (vodovodná, kanalizačná, elektrická a plynová);
  • stanoviská k stavebným úpravám (výmena bytového jadra, strešných krytín, okien, zatepľovanie);
  • vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemkov (kde a za akých podmienok môže na tom-ktorom pozemku v k.ú. Veľký Šariš dôjsť k výstavbe rodinných domov, resp. priemyselných stavieb);
  • námety, pripomienky i sťažnosti, týkajúce sa tvorby a ochrany životného prostredia;
  • daňové priznania k dani z nehnuteľností fyzických a právnických osôb;

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš