sitemapmapa stránok Streda, 11. 12. 2019

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Veľký Šariš

Obsah:

PHSR - 01. Úvodná strana.pdf
PHSR - 02. Úvodné slovo.pdf
PHSR - 03. Obsah.pdf
PHSR - 04. História.pdf
PHSR - 05. Analytická časť --> 05 - 1. strana.pdf
PHSR - 05. Analytická časť --> 05 - 3. Sociálno-ekonomické analýzy.pdf
PHSR - 06. Strategické vízie --> 06 - 1. strana.pdf
PHSR - 06. Strategické vízie --> 06 - 2. Vízie 2013.pdf
PHSR - 07. SWOT analýzy --> 07 - 1. strana.pdf
PHSR - 07. SWOT analýzy --> 07 - SWOT - Veľký Šariš.pdf
PHSR - 08. Analyzované problémy a ciele --> 08 - 01. strana.pdf
PHSR - 08. Analyzované problémy a ciele --> 08 - 02. Technická infraštruktúra.pdf
PHSR - 08. Analyzované problémy a ciele --> 08 - 03. Životné prostredie.pdf
PHSR - 08. Analyzované problémy a ciele --> 08 - 04. Cestovný ruch.pdf
PHSR - 08. Analyzované problémy a ciele --> 08 - 05. Ekonomická aktivita a ľudské zdroje.pdf
PHSR - 08. Analyzované problémy a ciele --> 08 - 06. Kultúra.pdf
PHSR - 08. Analyzované problémy a ciele --> 08 - 07. Šport.pdf
PHSR - 08. Analyzované problémy a ciele --> 08 - 08. Sociálna oblasť a zdravotníctvo.pdf
PHSR - 08. Analyzované problémy a ciele --> 08 - 09. Verejný poriadok a bezpečnosť.pdf
PHSR - 08. Analyzované problémy a ciele --> 08 - 10. Vzdelávanie.pdf
PHSR - 09. Strategická časť --> 09 - 01. strana.pdf
PHSR - 09. Strategická časť --> 09 - 02. Tecnická infraštruktúra.pdf
PHSR - 09. Strategická časť --> 09 - 03. Životné prostredie.pdf
PHSR - 09. Strategická časť --> 09 - 04. Cestovný ruch.pdf
PHSR - 09. Strategická časť --> 09 - 05. Ekonomická aktivita a ľudské zdroje.pdf

PHSR - 09. Strategická časť --> 09 - 06. Kultúra.pdf
PHSR - 09. Strategická časť --> 09 - 07. Šport.pdf
PHSR - 09. Strategická časť --> 09 - 08. Sociálna oblasť a zdravotníctvo.pdf
PHSR - 09. Strategická časť --> 09 - 09. Verejný poriadok a bezpečnosť.pdf
PHSR - 09. Strategická časť --> 09 - 10. Vzdelávanie.pdf
PHSR - 10. Chronológia úloh --> 10 - 1. strana.pdf
PHSR - 10. Chronológia úloh --> 10 - rok 2007.pdf
PHSR - 10. Chronológia úloh --> 10 - rok 2008.pdf
PHSR - 10. Chronológia úloh --> 10 - rok 2009.pdf
PHSR - 10. Chronológia úloh --> 10 - rok 2010.pdf
PHSR - 10. Chronológia úloh --> 10 - rok 2011.pdf
PHSR - 10. Chronológia úloh --> 10 - rok 2012.pdf
PHSR - 10. Chronológia úloh --> 10 - rok 2013.pdf
PHSR - 11. Prílohy --> 11 - 1.strana.pdf
PHSR - 11. Prílohy --> 11 - 2. Použité skratky.pdf
PHSR - 11. Prílohy --> 11 - 3. Dotazník.pdf
PHSR - 11. Prílohy --> 11 - Zoznam pracovných skupín.pdf
PHSR - 12. Záver.pdf

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš