sitemapmapa stránok Streda, 11. 12. 2019

Poslanci

V abecednom poradí (údaje sú z kandidátnej listiny z novembra 2010)

Ing. Jozef Demeter,

35 r.,

colník,

M. R. Štefánika 23, Veľký Šariš,

kandidoval ako nezávislý

komisia: predseda školskej komisie

Mgr. Monika Gombošová,

40 r.,

administratívna pracovníčka,

Matice slovenskej 33, Veľký Šariš,

koalícia Kresťanskodemokratické hnutie

a Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

komisia: predsedníčka sociálnej a bytovej komisie

 

 

Ing. Milan Hanudeľ,

51 r.,

obchodný zástupca,

A. Sládkoviča 1, Veľký Šariš,

koalícia  Kresťanskodemokratické hnutie

a Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

komisia: predseda komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Ing. Viera Krajňáková,

49 r.,

samostatne zárobkovo činná osoba,

Ul. Za kostolom 1000/6, Kanaš, Veľký Šariš,

kandidovala ako nezávislá

Štefan  Krochmaľ,

28 r.,

súkromný podnikateľ,

Harminy 10, Veľký Šariš,

koalícia Kresťanskodemokratické hnutie

a Slovenská dmokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

komisia: predseda komisie pre ochranu verejného poriadku

 

Ing. František Múdry,

57 r.,

technológ,

Sabinovská 36, Veľký Šariš,

koalícia Kresťanskodemokratické hnutie

a Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

komisia: predseda redakčnej rady mestského mesačníka Veľkošarišan

Ing. Róbert Oros,

49 r.,

ekonóm – poľnohospodár,

Slovenská 38, Veľký Šariš,

koalícia Kresťanskodemokratické hnutie

a Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

komisia: podpredseda komisie finančnej, správy majetku a škodovej

 

Ing. Pavol Peregrin,

29 r.,

IT špecialista,

Slovenská 37, Veľký Šariš,

koalícia Kresťanskodemokratické hnutie

a Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

 

 

PaedDr. Juliana Perečinská,

35 r.,

pedagóg,

Sadová 1626/9, Kanaš, Veľký Šariš

kandidovala ako nezávislá

komisia: predsedníčka kultúrnej komisie, muzeálnej a galerijnej rady

 

 

 

 

 

 

Ing. Stanislav Talian,

38 r.,

obchodný manažér,

Lúčna 20, Kanaš, Veľký Šariš,

Nová demokracia

komisia: predseda komisie finančnej, správy majetku a škodovej

 

Anna Vrabľová,

62 r.,

dôchodkyňa (pedagogický pracovník),

Vŕbová 2, Veľký Šariš,

kandidovala ako nezávislá

 

 

 

Ing.Miloš Urban,

 

koalícia Kresťanskodemokratické hnutie a Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana

komisia: predseda športovej komisie

 

 

Poslanci a ulice tu

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš