sitemapmapa stránok Štvrtok, 12. 12. 2019

Predaj, prenájom (ponuky mesta)

Prebiehajúce (aktuálne ponuky)

Bližsie informácie poskytneme záujemcom tel. alebo na osobnom stretnutí.

 

xx Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť ponúka na predaj guľatinovú hmotu, vlákninovú hmotu a palivové drevo z tvrdých listnatých drevín. Bližšie informácie na te. č. 051 / 77 62 300

 

xx Predaj nehnuteľnosti - obchodná verejná súťaž na predaj bývalého "malinovského domu" na ul. M.R. Štefánika 3. podmienky účasti a predaja tu 

 

xx Ponuka mesta - predaj 7-tonových kontajnerov (reťazové upínanie) v celkovom počte 6ks, z toho 3 uzatvorené, 3 otvorené, použiteĺné na kontajnerový automobil Liaz. Bližšie informácie tel. na 051/77 62 300 - Mesto Veľký Šariši - podnikateĺská činnosť.

 


 

Ukončené

 

xx Verejná obchodná súťaž - prenájom nebytových priestorov (bývalý "Malinovského dom") na ul. M.R. Štefánika č. 3. Ponuky predkladať do 25.10.2011. (uverejnené dňa 10.10.2011) Viac tu

xx Ponuka na prenájom nebytových priestorov č. 2 na ul. P.O.Hviezdoslava 14 formou priameho nájmu. Ponuky predkladať do 20.10.2010. (uverejnené dňa 4.10.2011)  Viac tu

xx Ponuka na prenájom nebytových priestorov č. 1 na ul. P.O.Hviezdoslava 14 formou priameho nájmu. Ponuky predkladať do 20.10.2010. (uverejnené dňa 4.10.2011)  Viac tu

xx Ponuka na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku formou priameho nájmu. Ponuky predkladať do 14.10.2010 (uverejnené dňa 29.9.2011) Viac tu

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš