sitemapmapa stránok Nedeľa, 15. 12. 2019

Prípady hodné osobitného zreteľa (predaj, zámena a prenájom)

 

2012

jún

Prípad č. 10 - viac tu

apríl

Prípad č. 9 - prenájom tu

Prípad č. 6 - prenájom - "Malinovského dom" tu

Prípad č. 3 - predaj  tu

február

Prípad č. 8 - prenájom -   tu 

Prípad č. 7 - prenájom -  pozemky  tu 

Prípad č. 6 - prenájom - "Malinovského dom" tu

Prípad č. 5 - predaj tu

Prípad č. 4 - predaj  tu

Prípad č. 3 - predaj  tu

Prípad č. 2 - predaj  tu

Prípad č. 1 - zámena tu

 

 

2011

na VII. riadne zasadnutie MsZ - december

Prípad č. 12 - predaj  tu

Prípad č. 11 - predaj  tu

Prípad č. 10 - zámena tu

november

Prípad č. 9 - vrátenie tu

Prípad č. 8 - zámena tu

Prípad č. 7 - predaj tu

 

 

Prípad č. 6 tu

Prípad č. 5 tu

Prípad č. 4 tu

Prípad č. 3 tu

Prípad č. 2 tu

Prípad č. 1 tu

(poradie podľa dátumu od najstaršieho)

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš