sitemapmapa stránok Štvrtok, 12. 12. 2019

Rozpočet 2012

xx Návrh rozpočtu na rok 2012 (zverejnené 22.02.2012) tu

     Návrh rozpočtu na rok 2012 (Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť) tu

     Grafy a kumulované dáta tu

 

     Návrh rozpočtu na rok 2012 - Základná umelecká škola

     Návrh rozpočtu na rok 2012 - Základná škola

      Návrh rozpočtu na rok 2012  - KIC

      Návrh rozpočtu na rok 2012 - Materská škola

 

xx Schválený finančný a programový rozpočet mesta na rok 2012 tu

 

 

     Schválený rozpočet na rok 2012 (Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť) tu

     Schválený rozpočet na rok 2012  - Základná umelecká škola

     Schválený rozpočet na rok 2012  - Základná škola

     Schválený rozpočet na rok 2012   - KIC

     Schválený rozpočet na rok 2012  - Materská škola

 

 

xx Plnenie rozpočtu za 1.Q.2012 a 1. Návrh na úpravu rozpočtu 2012 :

     Mesto Veľký Šariš

     Základná škola

     Základná umelecká škola

     Materská škola

     KIC

     Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť

 

xx Úprava rozpočtu mesta po zasadnutí MsZ dňa 03.05.2012 a 07.05.2012 viac tu (obsahuje aj plnenie rozpočtu za 1.Q a návrh neschválených úprav)

      

xx Návrh rozpočtových úprav na X. riadne zasadnutie MsZ viac tu

 

xx Schválene rozpočtové úpravy z X. riadneho zasadnutia MsZ dňa 26.08.2012 viac tu

 

xx Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2012

 

    Monitorovacia správa - grafická viac tu, textová viac tu

    Mesto Veľký Šariš - podnikateľská činnosť viac tu

    KIC viac tu

    Základná škola viac tu

    Základná umelecká škola viac tu

 

xx Rozpočet upravený po zasadnutí MsZ dňa 13.9.2012 viac tu

 

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš