sitemapmapa stránok Streda, 11. 12. 2019

Sociálna práca v komunite

 

 

Mesto Veľký Šariš od polovice apríla roku 2011 začalo s realizáciou projektu „Sociálna práca v komunite  pre svojich znevýhodnených obyvateľov. Hlavným cieľom projektu je riešenie sociálnej a životnej situácie jednotlivca, rodiny a komunity prostredníctvom výkonu sociálnej práce v komunite hlavne však cez aktivity terénnej sociálnej práce. Základnou projektovou aktivitou je poskytnúť komunitnú sociálnu prácu pre cieľové skupiny, reprezentované najmä však príslušníkmi miestnej rómskej komunity. Projekt sa uskutočňuje vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške  61 040 EUR z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

SORO: Fond sociálneho rozvoja. www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk

 

Tento projekt bol ukončený 30. júna 2012 a bol nahradený Národným projektom: Terénna sociálna práca v obciach.

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš