sitemapmapa stránok Streda, 11. 12. 2019

Sociálne oddelenie

ul. Východná č. 8  (v budove vedľa zdravotného strediska)

 

vedúca Janka Scepaníková  Tel. 051/ 776 21 04 

e-mail: jscepanikova@gmail.com

 

Mária Zvolenská             Tel. 051/ 776 21 04

Pavol Némethy               Tel. 051/ 776 21 04

Náplň práce :

-    pôsobí v oblasti poradenstva na úseku starostlivosti o rodinu a dieťa, postihnutých

     občanov, starých a spoločensky neprispôsobivých občanov

-         vykonáva agendu osobitného príjemcu sociálnych dávok a rodinných prídavkov

-         pripravuje správy a charakteristiky občanov pre potreby orgánov činných v trestnom

konaní alebo priestupkovom konaní

-         pôsobí v oblasti poradenstva na úseku v rómskej komunite

Čo môžete vybaviť :   podľa požiadaviek a potrieb občanov v rámci možností a kompetencií mesta Veľký Šariš

Úradné hodiny :

Pondelok  :    7.30 – 11.30 hod.     12.00  -  15.30 hod.

Utorok     :   7.30 -  11.30 hod.     12.00  -  15.00 hod.

Streda      :    7.30  - 11.30 hod.    12.00  -   16.30hod. 

Štvrtok     :     7.30  - 11.30 hod.    12.00  -  15.30hod.

Piatok      :     7.30  - 11.30 hod.    12.00  -  15.00 hod.

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš