sitemapmapa stránok Piatok, 03. 04. 2020

Veľkošarišan - mesačník

Mesačník Veľkošarišan je periodikum mesta Veľký Šariš, ktorý vydáva Kultúrno - informačné centrum. Jeho poslaním je oboznamovať čitateľov s metódami a výsledkami práce orgánov mestskej samosprávy, mestského úradu a organizácii riadených mestom, podávať informácie o živote občanov , činnosti organizácii a podnikateľských subjektov pôsobiacich na území mesta Veľký Šariš.

 

Hlavnou úlohou mestského periodika je informovať čitateľov o dôležitých udalostiach a kultúrno-spoločenských akciách v meste, podávať objektívny obraz o činnosti poslancov mestského zastupiteľstva, o práci mestského úradu a organizáciách pôsobiacich v meste. Odbornými stanoviskami všestranne napomáhať utváraniu verejnej mienky. Podporovať vlastnú tvorbu občanov a najmä mladej generácie.

 

 

Vedúca redaktorka:

             Mgr. Jana Jurčišinová

             e-mail: jjurcisinova@gmail.com

             mob.: 0908 468 637

 

 

Redakčná rada:

      predseda: Ing. František MÚDRY

      členovia: Anna Šimková

                    Mária LABAŠOVÁ

                    Mgr. Ján RODÁK

 

Viac tu

 

Obsah webu

© 2020 Veľký Šariš