sitemapmapa stránok Utorok, 07. 04. 2020

Verejné obstarávanie

Súhrnné správy

xx Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur (bez DPH) za obdobie   od 1.1.2011   do 31.12.2011  viac tu

                                   od 1.1.2012   do 30.09.2012 viac tu

 

Prebiehajúce verejné súťaže a obstarávania - podklady

 

xx Mesto Veľký Šariš - podnikateĺská činnosť vyhlasuje výberové konanie na dodávateľa ťažobných prác  (približovanie dreva, potrebná technika lesný LKT traktor s navijakom) v lesoch Mesta Veľký Šariš. Cenové ponuky je potrebné predložiť do  10.00 hod. dňa 02.11.2012 a to písomne v obálke označenej "neotvárať ťažba dreva" Bližšie informácie na tel. č. 051/7762 300. 

 

 

Ukončené verejné súťaže a obstarávania

 


 Obsah webu

© 2020 Veľký Šariš