sitemapmapa stránok Štvrtok, 12. 12. 2019

Voľby do NR SR 2012

Bližšie informácie nájdete aj na http://www.volbysr.sk/ a http://www.minv.sk/?volby-nrsr

 

xx Určenie okrskov podľa ulíc tu

 

xx Informácia o počte volebných okrskov, určení volebných miestností a určení zapisovateľov okrskových volebných komisií tu

 

xx Zákon č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky  tu 


xx Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky tu 

xx Informácia k voľbám do NR SR, týkajúca sa príslušných lehôt pre zaregistrovaných kandidátov a voličov tu 

xx Informácia pre voliča  tu

xx Voľba poštou pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo územia SR tu

xx Žiadosť o voľbu poštou pre voliča s trvalým pobytom na území SR tu


xx Voľba poštou pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR tu

xx Žiadosť o voľbu poštou pre voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR tu

xx Zásady písania adries na zásielky do cudziny tu

xx Voličský preukaz tu

xx Volebné orgány tu

xx Zoznam zaregistrovaných kandidátnych listín a kandidátov tu

 

 

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš