sitemapmapa stránok Streda, 11. 12. 2019

Voľnočasové zóny 2012

                                         karpatska-n.jpg

Karpatská nadácia poskytla z Nadačného fondu Skupiny VSE spravovaného Karpatskou nadáciou, ktorý je tvorený asignáciou percent z dane z príjmu Skupiny VSE grant vo výške     3 500,- EUR

 

Názov projektu: Hrad – oddychová zóna troch šarišských miest 

 

Cieľom projektu je:  Zrekonštruovať voľnočasovú zónu na Šarišskom hrade a zlepšiť dostupnosť   oddychovej zóny pre verejnosť.  

 

Doba trvania projektu: od podpisu zmluvy obomi zmluvnými stranami do 30. 9. 2012 .

 

Webová stránka Karpatskej nadácie: http://www.karpatskanadacia.sk/

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš