sitemapmapa stránok Streda, 11. 12. 2019

Zmluvy, faktúry a objednávky

 

november 2012

zverejnené 7. novembra - Kúpna zmluva viac tu

 

október 2012

Faktúry viac tu

Objednávky viac tu

zverejnené 3. októbra - Dodatky k zmluvám o nájme bytov viac tu

                                     Zmluva o dielo viac tu

                                     Zmluva o nájme bytu viac tu

                            Dohoda o prevode vlastníckeho pr. k plynár. zariadeniam viac tu

september 2012

Faktúry doplnené viac tu

Faktúry viac tu

Objednávky viac tu

zverejnené 19. septembra - Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere - Dodatok c.5 viac tu

zverejnené 10. septembra - Mandátna zmluva viac tu

 

august 2012

Faktúry viac tu

Objednávky viac tu

zverejnené 31. augusta -  Zmluvy o nájme byov - Dodatky po prehodnocovaní viac tu

zverejnené 23. augusta -  Kúpna zmluva viac tu

zverejnené 08. augusta - Darovacia zmluva viac tu

 

júl 2012

Faktúry viac tu

Objednávky viac tu

zverejnené 20. júla - Zmluva o úvere: Dodatok č.5 viac tu

zverejnené 02. júla - Zmluva o poskytnutí príspevku viac tu

 

jún 2012

Faktúry viac tu

Objednávky viac tu

zverenené 30. júna - Zmluva o spolupráci : Národný projekt  viac tu

zverenené 25. júna - Zmluva o poskytnutí príspevku na zabezpečenie                                                  poskytovania sociálnej služby viac tu

zverenené 22. júna - Zmluva o poskytnutí príspevku viac tu

zverenené 15. júna- Zmluva o dielo viac tu

zverejnené 12. júna v CRZ - Zmluva o dielo viac tu

 

Máj 2012

Objednávky viac tu

Faktúry viac tu

zverejnené 23. mája - Dohoda o poskytnutí príspevku viac tu

zverejnené 22. mája - Zmluva o poskytnutí služieb - finančný  manažér viac tu 

                                  Zmluva o poskytnutí služieb - projektový manažér viac tu

                                   Nájomná zmluva viac tu

zverejnené 17.mája - Dohoda o splátkovom kalendári viac tu

zverejnené 11. mája - Dohoda o poskytnutí príspevku viac tu

                                Nájomná zmluva viac tu

zverejnené 10.mája - Dohoda o splátkovom kalendári viac tu a tu

zverejnené 04.mája - Nájomná zmluva viac tu

zverejnené 02.mája - Zmluva o dielo viac tu

Faktúry viac tu

 

Apríl 2012

Objednávky - viac tu

zverejnené 30. apríla - Poistná zmmluva - úrazové poistenie Union viac tu a                                          zoznam poistených osôb viac tu, úrazové poistenie uchádcačov o zamestnanie viac tu

zverejnené 30. apríla - Dohoda o poskytnutí NFP na realizáciu projektu „Zapojenie                                                nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" viac tu

zverejnené 30. apríla - Dohoda o ukončení nájmu viac tu , Nájomná zmluva viac tu

zverejnené 27. apríla - Dodatok č.6 Union viac tu

zverejnené 26. apríla - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR (zverejnené v CRZ)

zverejnené 13. apríla - Dodatok č.5 Union tu

zverejnené 11. apríla - Zmluva o spolupráci pri zbere šatstva tu

Fakrúry tu

 

Marec 2012

Objednávky tu

zverejnené 29. marca - Zmluva o poskytnutí grantu tu, príloha tu

zverejnené 19. marca - Zmluva o poskytovaní služieb tu tu tu

                                  Objednávka tu

Objednávky tu

zverejnené 8. marca - Zámenná zmluva tu

 

Február 2012

Faktúry tu

zverejnené 29. februára - Kúpna zmluva tu

zverejnené 29. februára - Dodatok k Zmluve o nájme tu

zverejnené 10. februára - Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP (zverejnené v CRZ)

zverejnené 8. februára - Zámenná zmluva tu

zverejnené 3. februára - Zmluva o dielo: Komunitný plán soc. služieb tu

 

Január 2012

Faktúry tu

zverejnené 31. januára - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve tu 

zverejnené 31. januára - Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve tu

Faktúry tu

zverejnené 25. januára - Zmluva o audite tu

Faktúra č. 604, 607, 612, 613, 620, 624, 626, 632, 632-2, 632-3, 652, 654, 655, 657, 658 

zverejnené 2. januára - Nájomna zmluva tu

 

December

zverejnené 30. decembra - Nájomna zmluva tu

zverejnené 29. decembra - Dodatok k nájomnej zmluve tu tu tu tu tu tu tu tu tu

zverejnené 23. decembra - Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetí tu

Faktúra č. 557, 558, 563, 568, 573 , 576, 584, 586, 591, 592, 595 , 595-2, 598

zverejnené 13. decembra - Darovacia zmluva tu

zverejnené 13. decembra - Kúpna zmluva tu

zverejnené 13. decembra - Zmluva o zriadení vecného bremena tu

Faktúra č. 551 tu

Faktúra č. 550 tu

Faktúra č. 549 tu

Faktúra č. 549 tu

Faktúra č. 548 tu

Faktúra č. 547 tu

Faktúra č. 547 tu

Faktúra č. 540 tu

Faktúra č. 539 tu

Faktúra č. 531 tu

Faktúra č. 524 tu

Faktúra č. 515 tu

Faktúra č. 513 tu

Faktúra č. 509 tu

Faktúra č. 507 tu

Faktúra č. 506 tu

Faktúra č. 503 tu

Faktúra č. 503 tu

Faktúra č. 501 tu

Faktúra č. 500 tu

Faktúra č. 498 tu

Faktúra č. 494 tu

Faktúra č. 490 tu

Faktúra č. 488 tu

Faktúra č. 487 tu

Faktúra č. 485 tu

Faktúra č. 484 tu

Faktúra č. 481 tu

Faktúra č. 477 tu

Faktúra č. 475 tu

Faktúra č. 473 tu

Faktúra č. 472 tu

Faktúra č. 467 tu

Faktúra č. 441 tu

Faktúra č. 436 tu

Faktúra č. 434 tu

Faktúra č. 432 tu

Faktúra č. 425 tu

Faktúra č. 421 tu

Faktúra č. 419 tu

Faktúra č. 417 tu

Faktúra č. 415 tu

Faktúra č. 406 tu

Faktúra č. 405 tu

Faktúra č. 375 tu

Faktúra č. 373 tu

Faktúra č. 372 tu

Faktúra č. 371 tu

Faktúra č. 368 tu

Faktúra č. 363 tu

Faktúra č. 361 tu

Faktúra č. 345 tu

Faktúra č. 342 tu

Faktúra č. 341 tu

Faktúra č. 339 tu

Faktúra č. 336 tu

Faktúra č. 335 tu

Faktúra č. 320 tu

Faktúra č. 319 tu

Faktúra č. 317 tu

Faktúra č. 313 tu

Faktúra č. 312 tu

Faktúra č. 310 tu

Faktúra č. 302 tu

Faktúra č. 301 tu

Faktúra č. 269 tu

Faktúra č. 267 tu

Faktúra č. 266 tu

Faktúra č. 265 tu

Faktúra č. 263 tu

Faktúra č. 257 tu

Faktúra č. 254 tu

Faktúra č. 249 tu

Faktúra č. 242 tu

Faktúra č. 241 tu

Faktúra č. 240 tu

Faktúra č. 238 tu

Faktúra č. 237 tu

Faktúra č. 231 tu

Faktúra č. 225 tu

Faktúra č. 217 tu

Faktúra č. 207 tu

Faktúra č. 206 tu

Faktúra č. 205 tu

Faktúra č. 202 tu

Faktúra č. 201 tu

Faktúra č. 200 tu

Faktúra č. 198 tu

Faktúra č. 182 tu

Faktúra č. 181 tu

Faktúra č. 173 tu

Faktúra č. 172 tu

Faktúra č. 171 tu

Faktúra č. 170 tu

Faktúra č. 169 tu

Faktúra č. 168 tu

Faktúra č. 167 tu

Faktúra č. 166 tu

 

November 2011

Faktúra Orange tu

Faktúra Orange tu

Faktúra č. 164 tu

Faktúra č. 163 tu

Faktúra č. 162 tu

Faktúra č. 160, 161 tu

zverejnené 29. novembra - Dodatok č.2 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy  tu

zverejnené 28. novembra - Zmluva o poskytnuti daru tu

zverejnené 25. novembra - Zmluva o nájme tu

zverejnené 18. novembra - Zmluva o dielo: dodatok tu

zverejnené 15. novembra - Dohoda o splátkovom kalendári tu

 

Október 2011

zverejnené 24. októbra - Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo tu

zverejnené 21. októbra - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo tu

zverejnené 21. októbra - Zmluva o dielo tu

zverejnené 14. októbra - Zmluva o dielo tu

zverejnené 14. októbra - Zmluva o nájme bytu tu

zverejnené 13. októbra - Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti tu

zverejnené 12. októbra - Dodatok k zmluve o dielo tu

zverejnené 11. októbra - Zmluva o dielo tu

zverejnené 5. októbra - Zmluva o vyrovnaní tu 

 

 

September 2011

zverejnené 30. septembra - Dohoda o splatení dlhu  tu

zverejnené 28. septembra - Zmluva o dielo tu

zverejnené 26. septembra - Zmluva o nájme bytu tu

zverejnené 23. septembra - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke tu

zverejnené 23. septembra - Zmluva o budúcej zmluve tu

zverejnené 23. septembra - Zmluva o poskytnutí daru tu

zverejnené 14. septembra - Dohoda o určení náhrady za obmedzenie vlast. pr. tu

zverejnené 14. septembra - Zmluva o úvere - Dodatok tu

zverejnené 13. septembra - Zmluva o pôžičke tu

zverejnené 13. septembra - Zmluva o zriadení vecného bremena tu

zverejnené 9. septembra - Zmluva s Condornet-optika tu

zverejnené 9. septembra - Záložná zmluva ministerstvo dopravy tu

zverejnené 8. septembra - Zmluva o termínovanom úvere tu 

zverejnené 2. septembra - Zmluva o dielo tu

 

August 2011

zverejnené 30. augusta - Zmluva o nájme nebytových priestorov tu

zverejnené 9. augusta - Zmluva o nájme nebytových priestorov tu

zverejnené 1. augusta - Zmluva o výpožičke tu a tu

                                            Zmluva o nájme viac..., viac..., viac...

 

Júl 2011

zverejnené 27. júla - Zmluva o vecnom bremene tu a tu a tu

zverejnené 20. júla - Dodatok č. 4 k zmluve o úvere tu a tu a tu a tu a tu

zverejnené 1. júla - Dohoda o splátkovom kalendári tu a tu

zverejnené 1. júla - Dohoda o splátkovom kalendári tu a tu

 

Jún 2011

zverejnené 29. júna - Dodatok č. 1 k zmluve tu a tu a tu

zverejnené 24. júna - Zmluva o dielo tu a tu a tu a tu a tu

zverejnené 17. júna - Dohoda o skončení nájmu tu

zverejnené 10. júna - Zmluva o dielo tu a tu

zverejnené 8. júna - Zmluva o účte tu a tu

zverejnené 8. júna - Zmluva o úvere tu a tu a tu a tu a tu a tu a tu

zverejnené 8. júna - Dohoda o práve tu a tu a tu

zverejnené 1. júna - Zmluva o poistení tu a tu a tu a tu a tu

zverejnené 1. júna - Zmluva o stravovaní tu a tu

zverejnené 1. júna - Zmluva o pôžičke tu

 

Máj 2011

zverejnené 27. mája - Dohoda o poskytnutí príspevku tu a tu a tu a tu a tu a tu a tu a tu a tu

zverejnené 20. mája - Zmluva o poskytnutí dotácie tu a tu a tu a tu a tu a tu a tu a tu

zverejnené 11. mája - Poistná zmluva tu a tu

zverejnené 10. mája - Zmluva o pôžičke tu a tu

zverejnené 5. mája - Zmluva o dielo tu a tu a tu a tu a tu

zverejnené 5. mája - Poistná zmluva tu a tu a tu

+ dodatok č. 2 tu a tu a tu

+ dodatok č. 3 tu a tu a tu

zverejnené 5. mája - Zmluva o zabezpečení prác - dodatok č. 16 tu a tu a tu

zverejnené 5. mája - Zmluva o dodávke - príloha č. 3 tu a tu

zverejnené 5. mája - Zmluva o pôžičke tu a tu

zverejnené 5. mája - Zmluva o nájme tu a tu a tu a tu a tu a tu

zverejnené 5. mája - Zmluva o poskytnutí služby tu a tu a tu a tu a tu

zverejnené 5. mája - Zmluva o poskytnutí služby tu a tu a tu a tu a tu

zverejnené 4. mája - Sponzorská zmluva tu a tu

 

Apríl 2011

zverejnené 28. apríla - Dodatok k zmluve tu a tu a tu a tu

zverejnené 15. apríla - Zmluva o dielo tu a tu a tu a tu

zverejnené 5. apríla - Darovacia zmluva tu a tu a tu a tu

zverejnené 1. apríla - Kúpna zmluva tu a tu

Faktúra č. 159 tu

Faktúra č. 158 tu

Faktúra č. 157 tu

Faktúra č. 156 tu

Faktúra č. 155 tu

Faktúra č. 154 tu

Faktúra č. 153 tu

Faktúra č. 152 tu

Faktúra č. 151 tu

Faktúra č. 150 tu

 

Faktúra č. 149 tu

 

Faktúra č. 148 tu

Faktúra č. 147 tu

Faktúra č. 146 tu

Faktúra č. 145 tu

Faktúra č. 144 tu

Faktúra č. 143 tu

Faktúra č. 142 tu

Faktúra č. 141 tu

Faktúra č. 140 tu

Faktúra č. 139 tu

Faktúra č. 138 tu

 

Faktúra č. 137 tu

 

Faktúra č. 136 tu

Faktúra č. 135 tu

Faktúra č. 134 tu

Faktúra č. 133 tu

Faktúra č. 132 tu

Marec 2011

Faktúra č. 129 tu

Faktúra č. 103 tu

Faktúra č. 102 tu

Faktúra č. 101 tu

Faktúra č. 99 tu

Faktúra č. 98 tu

Faktúra č. 97 tu

Faktúra č. 96 tu

Faktúra č. 95 tu

Faktúra č. 94 tu

Faktúra č. 93 tu

Faktúra č. 92 tu

Faktúra č. 91 tu

Faktúra č. 90 tu

Faktúra č. 89 tu

Faktúra č. 88 tu

Faktúra č. 87 tu a tu

Faktúra č. 86 tu

Faktúra č. 85 tu

Faktúra č. 84 tu

Faktúra č. 83 tu

Faktúra č. 82 tu a tu

Faktúra č. 81 tu

Faktúra č. 80 tu

Faktúra č. 79 tu

Faktúra č. 78 tu

Faktúra č. 77 tu

Faktúra č. 76 tu

Faktúra č. 75 tu

Faktúra č. 74 tu

Faktúra č. 73 tu a tu

Faktúra č. 72 tu

Faktúra č. 71 tu

Faktúra č. 69 tu

Faktúra č. 68 tu

Faktúra č. 67 tu

Faktúra č. 66 tu

Faktúra č. 65 tu

Faktúra č. 64 tu

Faktúra č. 63 tu

Faktúra č. 62 tu

Faktúra č. 61 tu a tu

Faktúra č. 60 tu

zverejnené 24. marca - Kúpna zmluva tu a tu

zverejnené 24. marca - Zmluva o pôžičke tu

zverejnené 16. marca - Dohoda o splátkovom kalendári tu a tu

zverejnené 16. marca - Dohoda o splátkovom kalendári tu a tu

zverejnené 16. marca - Zmluva o pôžičke tu

zverejnené 16. marca - Zmluva o pôžičke tu

zverejnené 16. marca - Zmluva o pôžičke tu

zverejnené 16. marca - Zmluva o pôžičke tu

zverejnené 16. marca - Zmluva o pôžičke tu

zverejnené 16. marca - Zmluva o pôžičke tu

zverejnené 16. marca - Zmluva o pôžičke tu

zverejnené 16. marca - Zmluva o pôžičke tu

zverejnené 16. marca - Zmluva o pôžičke tu

zverejnené 16. marca - Kúpna zmluva tu a tu

zverejnené 16. marca - Zmluva o nájme bytu tu a tu a tu a tu a tu a tu

zverejnené 16. marca - Dohoda o splátkach tu

zverejnené 16. marca - Dohoda o splátkach tu

zverejnené 16. marca - Dohoda o splátkach tu

zverejnené 16. marca - Dohoda o splátkach tu

zverejnené 16. marca - Dohoda o splátkach tu

zverejnené 16. marca - Dohoda o splátkach tu

zverejnené 16. marca - Dohoda o splátkach tu

zverejnené 16. marca - Dohoda o splátkach tu

zverejnené 16. marca - Zmluva o nájme tu a tu a tu a tu a dodatok

zverejnené 3. marca - Zmluva o dielo tu a tu a tu a tu a tu a tu

 

Február 2011

Faktúra 100 tu

Faktúra č. 59 tu

Faktúra č. 58 tu

Faktúra č. 57 tu

Faktúra č. 56 tu

Faktúra č. 55 tu

Faktúra č. 54 tu

Faktúra č. 53 tu

Faktúra č. 52 tu

Faktúra č. 51 tu

Faktúra č. 50 tu

Faktúra č. 49 tu

Faktúra č. 48 tu a tu

Faktúra č. 47 tu

Faktúra č. 46 tu

Faktúra č. 45 tu

Faktúra č. 44 tu

Faktúra č. 43 tu

Faktúra č. 42 tu

Faktúra č. 41 tu

Faktúra č. 40 tu

Faktúra č. 39 tu

Faktúra č. 38 tu a tu

Faktúra č. 37 tu

Faktúra č. 36 tu

Faktúra č. 35 tu

Faktúra č. 34 tu

Faktúra č. 33 tu

Faktúra č. 32 tu

Faktúra č. 31 tu

Faktúra č. 30 tu

Faktúra č. 29 tu

Faktúra č. 28 tu

Faktúra č. 27 tu

Faktúra č. 26 tu

Faktúra č. 25 tu

Faktúra č. 24 tu

Faktúra č. 23 tu

Faktúra č. 22 tu

Faktúra č. 21 tu a tu

Faktúra č. 20 tu

Faktúra č. 19 tu

Faktúra č. 18 tu

Faktúra č. 17 tu

Faktúra č. 16 tu

Faktúra č. 15 tu

Faktúra č. 14 tu

Faktúra č. 13 tu

Faktúra č. 12 tu

Faktúra č. 11 tu

Faktúra č. 10 tu

Faktúra č. 9 tu

Faktúra č. 8 tu

Faktúra č. 7 tu

Faktúra č. 6 tu

zverejnené 7. februára - Dodatok č. 2 k zmluve o dielo tu a tu

Objednávka tu

 

Január 2011

Faktúra č. 5 tu

Faktúra č. 4 tu

Faktúra č. 3 tu

Faktúra č. 2 tu

Faktúra č. 1 tu

Faktúra č. 721 tu

Faktúra č. 720 tu

Faktúra č. 718 tu

Faktúra č. 717 tu

Faktúra č. 716 tu

Faktúra č. 715 tu

Faktúra č. 714 tu

Faktúra č. 713 tu

Faktúra č. 712 tu

Faktúra č. 711 tu

Faktúra č. 710 tu a tu a tu

Faktúra č. 709 tu

Faktúra č. 708 tu

Faktúra č. 707 tu

Faktúra č. 706 tu

Faktúra č. 705 tu

Faktúra č. 704 tu

Faktúra č. 703 tu

Faktúra č. 702 tu

Faktúra č. 701 tu

Faktúra č. 700 tu

Faktúra č. 699 tu

Faktúra č. 698 tu

Faktúra č. 697 tu

Faktúra č. 696 tu

Faktúra č. 695 tu

Faktúra č. 694 tu a tu

Faktúra č. 693 tu a tu

Faktúra č. 692 tu a tu

Faktúra č. 691 tu a tu

Faktúra č. 690 tu a tu a tu

Faktúra č. 689 tu a tu

Faktúra č. 688 tu a tu

Faktúra č. 687 tu a tu a tu a tu

Faktúra č. 686 tu a tu

Faktúra č. 685 tu a tu a tu

Faktúra č. 684 tu a tu

Faktúra č. 683 tu a tu

Faktúra č. 682 tu a tu

Faktúra č. 681 tu a tu a tu a tu a tu a tu a tu a tu

Faktúra č. 680 tu a tu a tu a tu a tu a tu

Faktúra č. 679 tu a tu a tu a tu a tu

Faktúra č. 678 tu

Faktúra č. 677 tu

Faktúra č. 676 tu

Faktúra č. 675 tu

Faktúra č. 674 tu

Faktúra č. 673 tu

Faktúra č. 672 tu a tu

Faktúra č. 671 tu

Faktúra č. 670 tu

Faktúra č. 669 tu

Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb tu

Zmluva o dielo tu a tu a tu a tu a tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

zverejnené 24. februára - Nájomná zmluva tu a tu

 

 

Zmluvy príspevkovej organizácie Podnikateľská činnosť - Mesto Veľký Šariš

rok 2011

zverejnené 25. mája - Kúpna zmluva tu a tu a tu a tu

 

 

Faktúry príspevkovej organizácie Podnikateľská činnosť - Mesto Veľký Šariš

rok 2011

Faktúra č. 94 tu

Faktúra č. 92 tu

Faktúra č. 91 tu

Faktúra č. 89 tu

Faktúra č. 88 tu

Faktúra č. 87 tu

Faktúra č. 83 tu

Faktúra č. 74 tu

Faktúra č. 67 tu

Faktúra č. 64 tu

Faktúra č. 63 tu

Od 1. mája 2011 platí vládne nariadenie o zverejňovaní faktúr v sume len vo výške nad 1 000 eur

Faktúra č. 59 tu

Faktúra č. 58 tu

Faktúra č. 57 tu

Faktúra č. 56 tu

Faktúra č. 55 tu

Faktúra č. 54 tu

Faktúra č. 53 tu

Faktúra č. 52 tu

Faktúra č. 51 tu

Faktúra č. 50 tu

Faktúra č. 49 tu

Faktúra č. 48 tu

Faktúra č. 47 tu

Faktúra č. 46 tu

Faktúra č. 45 tu

Faktúra č. 44 tu

Faktúra č. 43 tu

Faktúra č. 42 tu

Faktúra č. 41 tu

Faktúra č. 40 tu

Faktúra č. 39 tu

Faktúra č. 38 tu

Faktúra č. 37 tu 

Faktúra č. 36 tu

Faktúra č. 35 tu

Faktúra č. 34 tu

Faktúra č. 33 tu

Faktúra č. 32 tu

Faktúra č. 31 tu

Faktúra č. 30 tu

Faktúra č. 29 tu

Faktúra č. 28 tu

Faktúra č. 27 tu

Faktúra č. 26 tu

Faktúra č. 25 tu

Faktúra č. 24 tu

Faktúra č. 23 tu

Faktúra č. 22 tu

Faktúra č. 21 tu

Faktúra č. 20 tu

Faktúra č. 19 tu

Faktúra č. 18 tu

Faktúra č. 17 tu

Faktúra č. 16 tu

Faktúra č. 15 tu

Faktúra č. 14 tu

Faktúra č. 13 tu

Faktúra č. 12 tu

Faktúra č. 11 tu

Faktúra č. 10 tu

Faktúra č. 9 tu

Faktúra č. 8 tu

Faktúra č. 7 tu

Faktúra č. 6 tu

Faktúra č. 5 tu

Faktúra č. 4 tu

Faktúra č. 3 tu

Faktúra č. 2 tu

Faktúra č. 1 tu

 

Objednávky príspevkovej organizácie Podnikateľská činnosť - Mesto Veľký Šariš

rok 2011

 

 

Objednávka č. 7 tu

Objednávka č. 6 tu

Objednávka č. 5 tu

Objednávka č. 4 tu

Objednávka č. 3 tu

Objednávka č. 2 tu

Objednávka č. 1 tu

Obsah webu

© 2019 Veľký Šariš